петък, 28 февруари 2014 г.

Битката между Герд и Дес в мината

Герд се втурна напред, размахвайки десния си юмрук в жесток ъперкът. Дес го улови с лявата си ръка блокирайки с длан силата на удара. Дясната се протегна светкавично напред и сграбчи изотзад дясната китка на Герд; изтласквайки по-възрастния човек напред, Дес се наведе надолу и обръщайки се заби рамото си гръдния кош на Герд. Използвайки собствената инерция на противника си срещу него, Дес се изправи и издърпвайки с усилие ръката на Герд, така че той бе подхвърлен нагоре преди с трясък да се озове на земята по гръб.
          Борбата трябва да приключи точно тогава; Дес имаше частица от секундата да забие коляното в тялото на противника си, да изкара въздуха от белите му дробове и да го прикове към земята докато налага Герд юмруците си. Но това не се случи. Гърбът му изморен от шестчасовата работа с тридесет и два килограмовия чук поддаде.
          Болката бе агонизираща; инстинктивно Дес се изправи, посягайки към схванатите мускули на кръста. Това даде на Герд шанс да се претърколи и изправи обратно на крака.
          Някак си Дес успя отново да заеме бойна стойка. Гърбът му нададе вик в знак на протест, и лицето му се изкриви в гримаса, когато нажежените до червено остриета на болката пронизаха тялото му. Герд видя гримасата и се засмя.
          - Боли те навсякъде, нали момче? Трябваше да помислиш по-добре, когато се опитваш да се биеш, след шестчасова смяна в мините.
          Герд атакува отново. Този път ръцете му не бяха в юмруци, а с изпънати пръсти с нокти се вкопчващи се във всичко, което можеха да достигнат, опитвайки се да неутрализира предимството от ръста на по-младия човека скъсявайки дистанцията. Дес опита да се отмести от пътя му, но краката му бяха твърде сковани и тромави, за да го послушат веднага. Една ръка го сграбчи за риза, а друга се вкопчи в колана му, докато Герд събаряше и двамата на земята.
          Те се счепкаха, борейки се на твърдата неравна каменна повърхност на пещерния под. Герд притискаше лицето си в гърдите на Десел за да го предпази, пречейки Дес да го удари с лакът или с главата си. Той все още държеше Дес за колана с едната ръка, но другата беше свободна и удряше слепешката там където предполагаше, че е лицето на Дес. Дес бе принуден да обвие ръцете си около ръцете на Герд, блокирайки ги по такъв начин, че никой от тях да не може да нанесе удар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар