петък, 28 февруари 2014 г.

Битката между Герд и Дес в мината

Герд се втурна напред, размахвайки десния си юмрук в жесток ъперкът. Дес го улови с лявата си ръка блокирайки с длан силата на удара. Дясната се протегна светкавично напред и сграбчи изотзад дясната китка на Герд; изтласквайки по-възрастния човек напред, Дес се наведе надолу и обръщайки се заби рамото си гръдния кош на Герд. Използвайки собствената инерция на противника си срещу него, Дес се изправи и издърпвайки с усилие ръката на Герд, така че той бе подхвърлен нагоре преди с трясък да се озове на земята по гръб.
          Борбата трябва да приключи точно тогава; Дес имаше частица от секундата да забие коляното в тялото на противника си, да изкара въздуха от белите му дробове и да го прикове към земята докато налага Герд юмруците си. Но това не се случи. Гърбът му изморен от шестчасовата работа с тридесет и два килограмовия чук поддаде.
          Болката бе агонизираща; инстинктивно Дес се изправи, посягайки към схванатите мускули на кръста. Това даде на Герд шанс да се претърколи и изправи обратно на крака.
          Някак си Дес успя отново да заеме бойна стойка. Гърбът му нададе вик в знак на протест, и лицето му се изкриви в гримаса, когато нажежените до червено остриета на болката пронизаха тялото му. Герд видя гримасата и се засмя.
          - Боли те навсякъде, нали момче? Трябваше да помислиш по-добре, когато се опитваш да се биеш, след шестчасова смяна в мините.
          Герд атакува отново. Този път ръцете му не бяха в юмруци, а с изпънати пръсти с нокти се вкопчващи се във всичко, което можеха да достигнат, опитвайки се да неутрализира предимството от ръста на по-младия човека скъсявайки дистанцията. Дес опита да се отмести от пътя му, но краката му бяха твърде сковани и тромави, за да го послушат веднага. Една ръка го сграбчи за риза, а друга се вкопчи в колана му, докато Герд събаряше и двамата на земята.
          Те се счепкаха, борейки се на твърдата неравна каменна повърхност на пещерния под. Герд притискаше лицето си в гърдите на Десел за да го предпази, пречейки Дес да го удари с лакът или с главата си. Той все още държеше Дес за колана с едната ръка, но другата беше свободна и удряше слепешката там където предполагаше, че е лицето на Дес. Дес бе принуден да обвие ръцете си около ръцете на Герд, блокирайки ги по такъв начин, че никой от тях да не може да нанесе удар.